Investor.bg и УД „Компас Инвест“ АД стартират проекта „Азбука за инвеститори“

Продължителността на проекта е шест месеца, а целта му е да се разширяват познанията по отношение на възможностите за инвестиции на пазарите

Investor.bg и УД „Компас Инвест“ АД стартират проекта „Азбука за инвеститори“

Снимка: Архив Ройтерс

Коментари