„Индустриален холдинг България“ с 33% спад на консолидираната нетна печалба

Промяната идва от отпадане на еднократен ефект и по-високите обезценки през 2019 г.

„Индустриален холдинг България“ с 33% спад на консолидираната нетна печалба

Морският транспорт е основната дейност на холдинга Снимка: bulgariaholding.com

(4ID / IHLBL)
Коментари