„ИмПулс I“ АД ще участва в увеличението на капитала на „ИмВенчър II“ КДА

Дружеството ще запише обикновени, безналични акции с право на глас, формиращи клас „А“ от увеличението на капитала на инвестиционния фонд, за 4,45 млн. лева

„ИмПулс I“ АД ще участва в увеличението на капитала на „ИмВенчър II“ КДА

Снимка: Pixabay

(IMP / IMP)
Още по темата
Коментари