ИКХ отчита спад на консолидираната печалба за 2019 г. заради свити продажби

Холдингът увеличава стойността на активите си и паричните средства и намалява задълженията и вземанията

ИКХ отчита спад на консолидираната печалба за 2019 г. заради свити продажби

Снимка: архив Ройтерс

(4I8 / HIKA)
Коментари