„И Ар Джи Капитал-3“ с печалба от 35 хил. лева в края на 2021 г.

Дружеството отчита приходи от само 161 хил. лева

„И Ар Джи Капитал-3“ с печалба от 35 хил. лева в края на 2021 г.

Снимка: Pixabay

(ERG / ERGC3)
Коментари