ХЕС и "Елхим Искра" отчитат спад в продажбите към септември

ХЕС прогнозира общият спад на продажбите да достигне 19% през октомври

ХЕС и "Елхим Искра" отчитат спад в продажбите към септември

Снимка: Pixabay

(ELHM / ELHIM) (HES / HES)
Коментари