„Градус“ потвърди ангажимента си да разпредели 90% от печалбата си като дивидент

От компанията очакват дъщерните ѝ дружества да разпределят към нея дивидент в общ размер от малко над 27 млн. лв.

„Градус“ потвърди ангажимента си да разпредели 90% от печалбата си като дивидент

Снимка: "Градус" АД

(GR6 / GR6)
Коментари