"Градус" отчита 17,5% ръст на печалбата към края на септември

Дружеството е получило по-големи дивиденти от дъщерните си компании за периода

"Градус" отчита 17,5% ръст на печалбата към края на септември

Снимка: Градус АД

Коментари