„Градус“ финализира ключов проект от инвестиционната си програма за 3,5 млн. лв.

В процес на изграждане е център за подрастващи родители, който се очаква да бъде завършен до края на годината

„Градус“ финализира ключов проект от инвестиционната си програма за 3,5 млн. лв.

Снимка: "Градус" АД

(GR6 / GR6)
Коментари