Голямата разлика между индивидуална и консолидирана печалба на "Софарма трейдинг“ остава

Дружеството увеличава нетния резултат към края на третото тримесечие спрямо второто и на годишна база

Голямата разлика между индивидуална и консолидирана печалба на "Софарма трейдинг“ остава

Снимка: Софарма трейдинг АД

(SFT / SFTRD)
Коментари