"Феникс Капитал Холдинг" вече притежава над 51% от "Ексклузив Пропърти"

Сделките с шестимата акционери, приели търговото на холдинга, са приключили със сетълмент на 18 януари

"Феникс Капитал Холдинг" вече притежава над 51% от "Ексклузив Пропърти"

Снимка: Pixabay

(EXPR / EXPRO)
Коментари