„Фазерлес“ с над 8 пъти ръст на печалбата

Приходите от продажби се увеличават с 15% на годишна база до 7,86 млн. лв. за януари - юни 2021 г.

„Фазерлес“ с над 8 пъти ръст на печалбата
(FZLS / FZLES)
Коментари