„Expat SOFIX ETF“ поглъща ДФ „Алфа SOFIX Индекс“

Комисията за финансов надзор е поискала допълнителна информация по преобразуването

„Expat SOFIX ETF“ поглъща ДФ „Алфа SOFIX Индекс“
(BGX / BGX)
Коментари