„Еврохолд България“ завършва деветмесечието на загуба заради еднократен ефект

Приходите от дейността се увеличават с 3% до 1,2 млрд. лв.

„Еврохолд България“ завършва деветмесечието на загуба заради еднократен ефект

Снимка: Pixabay

(4EH / EUBG)
Коментари