Енерго-Про Варна се готви да стане гарант на задължения до 350 млн. евро

Ходът ще е в полза на едноличния собственик Energo Pro a.s. Чехия, като според анализатори мярката има връзка с преговорите за покупка на бизнеса на CEZ у нас

Енерго-Про Варна се готви да стане гарант на задължения до 350 млн. евро

Снимка: Pixabay

(1CZ / 1CZ) (3CZ / 3CZ)
Коментари