"Емка" свива печалбата за полугодието

Дружеството е осъществило по-малко продажби предвид коронавируса

Коментари