„Елхим-Искра“ отчита спад на приходите и загуба към края на юни

Дружеството очаква намалението на постъпленията да се забави леко през юли

„Елхим-Искра“ отчита спад на приходите и загуба към края на юни

Снимка: Елхим-Искра

(52E / ELHIM)
Коментари