Елана Финансов Холдинг увеличава загубата до 113 хил. лева през първото тримесечие

Компанията е осъществила първото лихвено плащане по облигационния си заем през януари

Елана Финансов Холдинг увеличава загубата до 113 хил. лева през първото тримесечие

Снимка: архив Ройтерс

(229E / 229E) (229F / 229F)
Коментари