"Елана Агрокредит" предлага 7,08 стотинки дивидент на акция

Увеличението е с 4% на годишна база спрямо 6,80788 ст. на акция през 2020 г.

"Елана Агрокредит" предлага 7,08 стотинки дивидент на акция

Снимка: Investor.bg

(EAC / 0EA)
Коментари