Декотекс АД ще разпредели по 2,5 ст. брутен дивидент на акция

Акционерите са одобрили и отчетите на компанията за 2019 г.

Декотекс АД ще разпредели по 2,5 ст. брутен дивидент на акция

Снимка: Декотекс АД

(4DE / DEKOT)
Коментари