Датата за начало на търговията с права на „Доверие ОХ“ е потвърдена за 3 август

Посоченият график в проспекта, публикуван във вторник, е само ориентировъчен за инвеститорите

Датата за начало на търговията с права на „Доверие ОХ“ е потвърдена за 3 август

Снимка: София Интернешънъл Секюритиз

(DUH / DOVUHL)
Коментари