ЧЕЗ Разпределение с печалба от 5,3 млн. лв. след спад на технологичните разходи

Приходите от дейността на компанията се понижават с 8,2% до 247,95 млн. лв.

(3CZ / 3CZ)
Коментари