ЧЕЗ Разпределение България отчита почти 5-кратен ръст на печалбата за 2019 г.

Увеличението се дължи на по-високите приходи от договори с клиенти, намаляването на разходите за технологични загуби и по-малкия размер на провизиите за дела

ЧЕЗ Разпределение България отчита почти 5-кратен ръст на печалбата за 2019 г.

Снимка: Pixabay

(3CZ / 3CZ)
Коментари