Браво пропърти АДСИЦ с 4% ръст на приходите

Печалбата намалява с 6% до 795 хил. лв. поради ръст на разходите за външни услуги

Браво пропърти АДСИЦ с 4% ръст на приходите

Снимка: bpf:bg

(BPF / BPY) (BPYC / BPYC)
Коментари