"БПД Индустриален ФНИ" сключи сделка за логистичен парк в Русе

Сумата е почти 4,9 млн. лева

"БПД Индустриален ФНИ" сключи сделка за логистичен парк в Русе

Снимка: БПД Фонд за недвижими имоти АДСИЦ

(BPD / 28R)
Коментари