Blubeard Investments Limited е увеличило дела си в Еврохолд до 7,52%

В миналото инвеститорът придоби 26% от Меком АД

Blubeard Investments Limited е увеличило дела си в Еврохолд до 7,52%
(4EH / EUBG)
Коментари