BGBX40 е над 130 пункта за първи път от април 2018 г.

Сделки с акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ формираха една четвърт от оборота на БФБ

BGBX40 е над 130 пункта за първи път от април 2018 г.

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Коментари