„БГ Агро“ излиза на консолидирана загуба поради „други разходи“

Приходите от продажби и от субсдии се увеличават, но има и ръст на „други разходи“ и „други амортизации“, което извежда дружеството на загуба

„БГ Агро“ излиза на консолидирана загуба поради „други разходи“

Снимка: bgagro.bg

(AO0 / AO0)
Коментари