БФБ пусна указания за процедурата при увеличение на капитала

Борсата помоли емитентите да я информират незабавно след публикуване на съобщението за публичното предлагане

БФБ пусна указания за процедурата при увеличение на капитала

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Коментари