Аукционът за непродадените права на „СЛС Имоти“ ще се състои на 20 януари

Ще бъдат предложени 1 186 000 броя права, срещу които не са записани акции

Аукционът за непродадените права на „СЛС Имоти“ ще се състои на 20 януари

Снимка: Pixabay

(SLSP / ERQ) (SLS1 / SLS1)
Коментари