„Арома“ ще разпредели по 0,04 лева брутен дивидент на акция

Дружеството ще изплати на акционерите общо 616 372,96 лева от печалбата за 2021 г.

„Арома“ ще разпредели по 0,04 лева брутен дивидент на акция

Снимка: Арома АД

(AROM / AROMA)
Коментари