Американски инвестиционен алгоритъм намалява ефекта от кризите върху вложенията

Стратегията променя чрез алгоритъм всеки месец дела на борсово търгуваните фондове, свързани с акции и облигации

Препоръчан материал от партньор на investor.bg

Американски инвестиционен алгоритъм намалява ефекта от кризите върху вложенията

Снимка: ЕЛАНА

Коментари