"Алтерко" записа възможност за увеличение на капитала чрез варанти

Съветът на директорите ще има възможност да назначава консултативен съвет

"Алтерко" записа възможност за увеличение на капитала чрез варанти

Снимка: Alex Kraus/Bloomberg

(A4L / A4L)
Коментари