"Алтерко" учредява дъщерно дружество в Германия

Така дружеството иска да оптимизира дистрибуцията, логистиката и обслужването на потребителите, както и развитието на търговската мрежа в страната

"Алтерко" учредява дъщерно дружество в Германия

Снимка: Алтерко АД

(A4L / A4L)
Коментари