Алтерко сключи предварителен договор за закупуването на офис сграда в София

Цената на придобиване на всички дружествени дялове от капитала на новоучреденото дружество ще бъде приблизително равна на 1,8 млн. евро

Алтерко сключи предварителен договор за закупуването на офис сграда в София

Снимка: Pixabay

(A4L / A4L)
Коментари