"Алтерко" получи почти 5 млн. лв. от продажбата на акции от Link Mobility

Посочената сума е брутна, като върху нея се начисляват трансакционни разходи

"Алтерко" получи почти 5 млн. лв. от продажбата на акции от Link Mobility

Снимка: "Алтерко" АД

(A4L / A4L)
Коментари