Алтерко - нов статут, нови трудности

Компанията насочва усилията си към развитието на смарт продукти и услуги

Алтерко - нов статут, нови трудности

Снимка: Алтерко АД

(A4L / A4L)
Коментари