„Алтерко“ намалява дивидента до 0,10 лева на акция

Общата сума, която ще бъде разпределена на акционерите, е почти 1,8 млн. лева и е изцяло от неразпределена печалба

„Алтерко“ намалява дивидента до 0,10 лева на акция

Снимка: Pixabay

(A4L / A4L)
Коментари