"Алкомет" въведе в експлоатация нов цех за механична обработка на профили

Инвестицията е за 13,5 млн. лева, с новото оборудване ще се произвеждат алуминиеви компоненти за електрически автомобили

"Алкомет" въведе в експлоатация нов цех за механична обработка на профили

Снимка: Алкомет АД

(ALCM / ALUM)
Коментари