"Алкомет" с 11% спад на печалбата поради разходите за труд и суровини

Компанията работи на 100% от капацитета си и се опитва да увеличи рентабилността с промяна на продуктовия микс

"Алкомет" с 11% спад на печалбата поради разходите за труд и суровини

Домакинското фолио е основен продукт на компанията. Снимка: alcomet.bg

(6AM / ALUM)
Коментари