Акционерите на "Телелинк БСГ" гласуваха 6-месечен дивидент от 0,82 лв. на акция

Общият размер на дивидента възлиза на 10,25 млн. лева

Акционерите на "Телелинк БСГ" гласуваха 6-месечен дивидент от 0,82 лв. на акция

Снимка: Pixabay

(TBS / TBS)
Коментари