Акционерите на София Комерс - ЗК ще гласуват дивидент за втората половина на 2019 г.

Компанията продължава с обратното изкупуване на акции

Акционерите на София Комерс - ЗК ще гласуват дивидент за втората половина на 2019 г.

Снимка: Pixabay

(6SOA / SOFCOM2) (6SOP / 6SOP)
Коментари