Акционерите на "Приморско клуб" ще изберат нов член на съвета на директорите

Извънредното общо събрание е насрочено за 14 февруари

Акционерите на "Приморско клуб" ще изберат нов член на съвета на директорите

Снимка: Pixabay

(PRMC / P0C)
Коментари