Акционерите на "Неохим" одобриха въвеждането на двустепенна форма на управление

Гласувани са и членовете на новия надзорен съвет на дружеството

Акционерите на "Неохим" одобриха въвеждането на двустепенна форма на управление

Снимка: Неохим АД

(NEOH / NEOH)
Още по темата
19.10.2021
Коментари