Акционерите на "Градус" гласуваха за разпределянето на шестмесечен дивидент

Сумата възлиза на 0,026 лева на акция бруто или 0,0247 лева нето

Акционерите на "Градус" гласуваха за разпределянето на шестмесечен дивидент

Снимка: Градус АД

Коментари