Акциите на "Биодит" бяха презаписани над 2,6 пъти

Първичното публично предлагане на "Биодит" е грандиозен успех, коментираха от БФБ

Акциите на "Биодит" бяха презаписани над 2,6 пъти

Снимка: "Биодит" АД

(BDT / BDT) (BDT1 / BDT1)
Коментари