"Адванс Терафонд" ще синхронизира устава си с последните промени в закона

Те бяха обнародвани на 12 март 2021 г. и всички АДСИЦ трябва да направят актуализация в учредителния си акт до март 2022 г.

"Адванс Терафонд" ще синхронизира устава си с последните промени в закона

Снимка: Pixabay

(ATER / ATERA)
Коментари