"Адванс Терафонд" се насочва към продажба на около 20% от земята си

За полугодието са продадени 12 523 дка земеделски земи, а към 30 юни 2021 г. има предварителни договори за продажба на още 25 839 дка, или общо 38 362 дка

"Адванс Терафонд" се насочва към продажба на около 20% от земята си

Снимка: Pixabay

(ATER / ATERA)
Коментари