"Адванс Терафонд" с рекордни продажби и цена на земята през 2021 г.

През цялата 2021 г. дружеството е купило общо 11 913 дка при средна цена от 1255 лева за дка, а е продало директно 39 198 дка при средна цена от 1554 лева

"Адванс Терафонд" с рекордни продажби и цена на земята през 2021 г.

Снимка: Pixabay

(ATER / ATERA)
Коментари