"Адванс Терафонд" е закупило 425 дка земя на по-висока цена през март

Към края на месец март дружеството притежава 222 798 дка земеделска земя и 112 дка градска земя

"Адванс Терафонд" е закупило 425 дка земя на по-висока цена през март

Снимка: Pixabay

(ATER / ATERA)
Коментари